Üst Slider

» » 2013 LYS TM(EŞİT AĞIRLIK) KONULARI VE YAPILMASI GEREKEN NET SAYILARI

DERSHANECİ.NET olarak Haziran ayında yapılacak olan LYS'ye hazırlanan adaylara yol göstermek ve çalışmalarına yardımcı olmak için bu yazıyı hazırladık.

TM alanında sınava girecek olan öğrenciler aşağıdaki oturumlara katılacaklar.

 LYS 1 - MF (Matematik -Fen) Sayısal
-Matematik : 50 Soru, 75 dakika
-Geometri : 30 Soru, 60 dakika
-Analitik Geometri
Notlar:
1) Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
2) Cevap Kağıdıiki test için ortak olacaktır.
3) Geometri testindeki sorularının 8 tanesi Analitik Geometri sorusu olacaktır.

 LYS 3 - TS ( Türkçe - Sosyal ) Sözel
-Edebiyat: 56 Soru, 85 dakika
-Dil Anlatım
-Coğrafya: 24 Soru, 35 dakika
Notlar:
1) Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya-1 testi için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
2) Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
LYS'de her soru için daha fazla süre verilmesi ve oturumların ayrı ayrı yapılmasından dolayı öğrenciler daha rahat olacaktır. Bu yüzden net sayıları YGS'ye göre artacaktır. Ancak katsayı eşitliğinin sağlanmasından sonra hukuk gibi TM'nin en gözde bölümü yoğun olarak sayısalcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu yüzden de ilk 20 bine girmek için net sayılarını fule yakın yapmak gereekiyor. Pek çok TM ci de matematikten kaçıp sözel alanda tercih yapıyor.

LYS MATEMATİK KONULARI
1-)Polinomlar 
2-)II. Dereceden Denklemler 
3-)II. Dereceden Eşitsizlikler 
4-)Parabol 
5-)Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık 
6-)Trigonometri 
7-)Logaritma 
8-)Karmaşık Sayılar 
9-)Tümevarım (Toplam ve Çarpım Sembolleri) 
10-)Diziler ve Seriler 
11-)Özel Tanımlı Fonksiyonlar 
12-)Limit ve Süreklilik 
13-)Türev 
14-)İntegral 
15-)Lineer Cebir (Matris ve Determinant) 

LYS GEOMETRİ KONULARI 
1-)Doğruda Açılar 
2-)Üçgende Açılar 
3-)Açı Kenar Bağıntıları 
4-)Dik Üçgen 
5-)Açı ortay 
6-)Kenarortay 
7-)Açı ortay - Kenarortay 
8-)Özel Üçgenler 
9-)Üçgende Alan 
10-)Üçgende Benzerlik 
11-)Benzerlik Alan 
12-)Çokgenler - Dörtgenler 
13-)Paralelkenar - Eşkenar - Dörtgen 
14-)Dikdörtgen - Kare 
15-)Yamuk - Deltoid 
16-)Çemberde Açı 
17-)Çemberde Uzunluk 
18-)Dairede Alan 
19-)Doğrunun Analitik İncelenmesi 
20-)Uzay Geometri 
21-)Prizmalar 
22. Piramitler 
23-)Çemberin Analitik İncelenmesi 
24-)Vektörler 
25-)Koniklerin Analitik incelenmesi 
26-)Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri 

LYS-3 Edebiyat Konuları
1-)İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
2-)Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
3-)Halk Edebiyatı
4-)Divan Edebiyatı
5-)Tanzimat Edebiyatı
6-)Servet-i Fünun Edebiyatı
7-)Fecr-i Ati Edebiyatı
8-)Milli Edebiyat Dönemi
9-)Cumhuriyet Edebiyatı
10-)Batı Edebiyatı
11-)Edebî Akımlar
12-)Edebî Sanatlar
13-)Şiir Bilgisi
14-)Nesir Bilgisi
15-)Ayrıca YGS Türkçe Konuları


LYS-3 Coğrafya Konuları
1-)Doğal Sistemler
2-)Beşeri Sistemler
3-)Ekonomik Faaliyetler
4-)Mekansal Bir Sentez: Türkiye
5-)Çevre ve Toplum
6-)Küresel Ortam: Bölgeler Ülkeler


burhan demir

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

YGS-LYS SORGULAMA